Låna pengar

Ibland räcker inte de egna pengarna på banken till, och något bara måste inhandlas. Kanske har bilen havererat, eller kylen slutat fungerar.

Kanske är det semesterdags och semesterkassan har fått gå till ett sönderfruset rör under huset. Då finns det möjlighet, i alla fall för de flesta, att låna pengar. Den som har en säkerhet att erbjuda banken eller ett kreditinstitut kan belåna dessa säkerheter. De vanligaste säkerheterna är fastigheter, bilar och båtar. Ofta går sådana lån också till själva köpet eller underhållet av det som belånas. Men det behövs faktiskt inte alltid någon säkerhet för att få möjlighet att låna pengar. Det finns så kallade blancolån att ta.

Blancolån

Blancolån är det lån som inte har någon säkerhet i grunden. Istället för att sätta en båt, en bil eller en fastighet, via pantbrev, i pant för att ge en säkerhet till banken eller kreditinstitutet förlitar sig då institutet på att du som kund är trovärdig och verkligen betalar av kostnaden för lånet och själva lånet i alla fall.

Belopp och ränta

Ett blancolån kan tas på vilket belopp som helst som banken eller kreditinstitutet godkänner. Ofta rör det sig om lägre belopp, mellan 5 000 kronor och 300 000 kronor. Detta lån har alltid ett amorteringskrav, vilket gör att lånet måste betalas tillbaka inom en viss tid. Till det kommer en fastställd ränta. Räntan är högre för ett blancolån än ett lån som har en säkerhet i botten. Anledningen är enkel – risken som banken tar när de godkänner ett blancolån är större än vid lån när säkerheter gäller.

Krav

För att vara aktuell för ett blancolån ställs också därför högre krav än vid andra låntyper. Det är inte ovanligt att kreditinstitutet kräver att den som söker har en medsökande, så att det är två personer som kan betala tillbaka lånet. Det ger banken en lägre risk, då det alltid finns en kvar som kan betala om den andre till exempel går i personlig konkurs. Ett alternativ till att vara två om en låneansökan är att ta in en borgensman. Borgensmannen får betala lånet, om den som har tecknat lånet inte kan betala tillbaka de belopp som krävs.

Vilka kostnader

Ett lån kostar pengar att ta. Det första man tänker på är att det finns en ränta förknippad med lånet. Sedan tillkommer uppläggningsavgifter och faktureringsavgifter. Den totala kostnaden för ett lån brukar kallas för effektiv ränta, och det är den som är bäst att göra jämförelser med. Den avslöjar vilken totalkostnad som finns för att ta ett lån, inklusive avgifterna. Alla kreditinstitut måste enligt lag ge ut information om den effektiva räntan till sina kunder.

Räntenivåer

Som nämnts tidigare är räntan på ett blancolån vanligen högre än vad det är vid ett lån med säkerheter. Men vilken nivå den hamnar på, avgör kreditinstitutet utifrån en mängd olika parametrar, parametrar som också avslöjar den risk som banken får ta. Olika banker kan göra väldigt olika bedömningar av samma person, och lägga olika vikt vid olika saker. Sedan tillkommer andra faktiska förutsättningar, såsom den allmänna räntenivån för tillfället och hur ekonomin i landet är och den globala utvecklingen.

Bra ekonomi ger möjligheter

En person med fast anställning och en bra lön, med stabil ekonomi, får en lägre ränta och kan låna högre belopp än en person som inte har allt detta. En bra borgensman eller en bra medansökande ger ofta en bättre ränta. Den som ger ett trovärdigt intryck, eller har en bra kontakt med en bank redan innan låneansökan har än större möjligheter att få en lägre räntenivå på sitt lån. Det hela handlar om att skapa trovärdighet, och i många fall är räntan förhandlingsbar.

Bättre än SMS-lånen

Det kan kännas lite orättvist. Den som inte har, får också svårt att få. Den som redan har, kan låna till att ha än mer. Men då banken är noga med att säkra upp sina investeringar, vilket ett lån kan ses som utifrån bankens synvinkel, är det ganska logiskt. Banken är ingen välgörenhetsinrättning, utan ett företag som vill tjäna pengar.

Däremot är riktiga banklån i form av blancolån alltid bra mycket billigare och säkrare, än vad ett SMS-lån är. De tar mycket högre avgifter och kräver en kortare tid för att amortera av lånet. Dessutom är räntan mycket högre på ett SMS-lån. Men blancolånen ska ändå användas med försiktighet. Det är lätt att hamna i en skuldfälla, särskilt när det inte finns någon säkerhet att ta till i värsta fall.

Villkor

De grundläggande villkoren för att få ett blancolån är att en person är myndig, fast bosatt i Sverige, har en fast tjänst och inte har några betalningsanmärkningar. Det kan ge svårigheter för till exempel arbetslösa, egenföretagare och andra personer som inte har någon fast anställning. Ofta behöver också den fasta anställningen ha varat i ett halvår, för att ses som helt komplett i en ansökan.

Vad gäller betalningsanmärkningar är det ett tecken på betalningsvilja och den ekonomiska situationen som helhet hos den som söker. Den som hamnar i kronofogdens register anses inte kunna leva upp till de grundläggande krav som finns för att ta lån – det vill säga att de personerna inte kan betala för sina kostnader i rätt tid. Det är inte bra och ses som ett svårt hinder i ansökan om lån.

Undantag

Det finns undantag från dessa regler och vissa kreditinstitut satsar nu på alla de som inte har helt rena protokoll utifrån dessa krav. Huruvida ett lån kan tas beror på vilken ekonomi en person kan visa upp, och vilken betalningsvilja som banken anser att en sökande har. Men om något av dessa krav ovan brister kan, om ett lån ändå godkänns, en högre ränta komma ifråga, och en kortare amorteringstid kan bli aktuell. Var alltid ärlig i ansökan. Allt uppdagas genom dubbelkontroller av bankerna och kreditinstituten. Om något inte är helt korrekt i ansökan, är det bra att istället ta en personlig kontakt med banken, för att diskutera de möjligheter som finns.

Ansökan

Det kan gå väldigt snabbt att få pengar vid en ansökan om blancolån. Det mesta som banken eller kreditinstitutet behöver veta kan de få information om på några knapptryck. Det gäller till exempel betalningsanmärkningar, anställning och om en person har en allmänt solid ekonomi och tillgångar att ta av vid behov.

Det går till och med att ansöka om blancolån på internet och få svar nästan direkt. Internetansökningar är populära bland bankerna och kreditinstituten då det ger en enkel hantering av ärendet. Därför får en person som söker via internet också ofta en något lägre ränta och en lägre uppläggningsavgift. Det gäller dock att akta sig för att ta första bästa blancolån som godkänns. Jämför alltid den effektiva räntan först och fundera både en och två gånger på det belopp som ansöks.