Kreditkort

Kreditkortet är en typ av betalkort som ges ut av banker eller särskilda kreditkortsföretag. De ger möjlighet att handla på kredit nästan var som helst i världen.

Så fungerar det

När en person handlar med ett kreditkort betalar han eller hon pengar till banken som gett ut kortet. Banken betalar sedan i sin tur ut pengar till företaget som sålt varan eller tjänsten. Banken garanterar således att företaget får betalt, om de godkänner kortdragningen. Sedan är det upp till banken att ta betalt för den kredit som eventuellt nyttjats på kreditkortet.

Diners och American Express

De traditionella kreditkortsföretagen är faktiskt inga banker, utan företag som har korten som enskild verksamhet. Diners Club är det äldsta kortföretaget i branschen och hela deras verksamhet bygger på att ge ut kreditkort. Kortet är mycket mer populärt i USA än det är i Sverige, men kortet har fördelen att det ger rabatter på mängder med varor och tjänster runt om i världen.

Det mest famösa kreditkortet är däremot American Express. Deras marknadsföring har gett dem status som kortet för de framgångsrika. Avgiften för American Express är ganska hög, både för användaren och för butikerna. Det är därför inte alla butiker som godkänner American Express.

Visa och Mastercard

Störst av alla har Visa och Mastercard blivit, mycket beroende på att dessa kort ges ut på licens av bankerna. De kopplas till ett vanligt bankkonto där krediten också ligger. Korten är även populära för att de tar en låg avgift av butikerna och de fungerar nästan överallt där kort över huvud taget godkänns.

Andra kreditkort

Även butikskedjor kan ge ut kreditkort. Kreditkort kopplade till butikskedjor gäller enbart i de butiker som finns i kedjan. Onoff, ICA, IKEA, de flesta bensinkedjor, bilhandlare som Volvo och många andra företag erbjuder detta till sina kunder. Dessa kort fungerar precis som American Express och Diners. Betalning för det nyttjade beloppet faktureras varje månad.

Krediten

Krediten som ges till ett kreditkort varierar beroende på kort och företag. Ofta finns olika grader av kreditkort. American Express har till exempel en grön nivå, guldkort, platinakort och centurion, ett kort som bara ges ut till några få personer i världen. De olika korten visar vilken kredit som finns på kortet. Ju finare kort, desto högre kreditgräns.

Kreditgränsen som ges bygger på den årsinkomst innehavaren har vad gäller American Express, och hur kreditvärdig en person anses vara i övriga fall. Nivån på krediten på kortet avgör i många fall hur stor avgift som tas ut av den som ger ut kortet. Ju högre kredit, desto högre avgift.

Betala

Den kredit som nyttjas ses som ett korttidslån, ett lån som normalt varar upp till 60 dagar. Krediten ska sedan betalas. Om kortet och krediten är kopplad till det vanliga lönekontot, något som är vanligt för Visa och Mastercard, regleras skulden automatiskt när lönen kommer in på kontot. För American Express och Diners Club, som inte licensierar ut kortutgivningen till bankerna utan själva sköter ruljansen, sker betalning mot faktura. Så fungerar även många butikskedjors kreditkort.

Avbetalning

Faktureringen av det nyttjade beloppet sker nästan alltid med ett minsta betalningsbelopp som grundar sig på en inbyggd avbetalningsplan. Låt oss säga att vi handlat för 10 000 kronor. Då vill kreditkortsföretaget kanske att vi ska betala minst 2 000 kr per månad tills beloppet är avbetalat. Vi kan då välja att betala detta och vänta med att betala mer tills nästa faktura kommer en månad senare.

Men vi har också möjligheten att betala av mer. För det kostar pengar att inte betala allt på en gång. Den som betalar in hela beloppet på en gång slipper ränteavgifter på det belopp som nyttjats, medan den som betalar av i omgångar får betala ränta på krediten.

Kredittaket

Det finns en fördel till med att betala av hela beloppet. Eftersom krediten har ett tak, kan bara hela krediten utnyttjas i det fall som alla tidigare fakturor betalats till fullo. Om vi i vårt fall ovan har en totalkredit om 10 000 kronor och har nyttjat den, men väljer att enbart betala 2 000 kr vid första faktureringen, kan vi således bara nyttja en kredit om 2 000 kr.

Om vi inte ens kan betala det minsta beloppet som krävs, kommer fakturan att gå till inkasso. Det blir riktigt dyrt. Det gäller således att inte använda mer kredit än nödvändigt och betala tillbaka så fort som det är möjligt. Annars försvinner snabbt hela effekten av att ha ett kreditkort, och kostnaderna för räntan på de pengar som aldrig betalas tillbaka blir större och större.

Avgifter

Det kostar pengar att hålla sig med kreditkort. För det första finns alltid en årsavgift kopplat till kreditkortet. Årsavgiften är beroende av hur stor kredit som ligger på kontot och varierar mellan några hundralappar till ett antal tusen kronor. Sedan tillkommer ränta när krediten nyttjas. Det kan också tillkomma uppläggningsavgifter för avbetalningsplanerna och faktureringsavgifter. Den totala kostnaden för kortet är således inte enbart kopplat till den ränta som utgår och årsavgiften. Titta alltid på den effektiva räntan när olika kort jämförs, men se också till uppläggnings-, och årsavgifter.

Butikerna får betala

Även butiker och företag får betala för att tillåta kreditkortsbetalningar. Varje gång ett kort dras för ett köp från företaget, får företaget betala en viss avgift. Avgiften är olika beroende på vilket kort som det gäller. Vissa kort är dyrare än andra, och fungerar därför på färre ställen. Butikerna blir mindre villiga att godkänna kreditkort vars avgifter är höga. Det här har till exempel drabbat American Express-kunderna, men främjar Visa- och Mastercardkunderna, i alla fall inom Sveriges gränser. Utomlands kan det omvända vara fallet.

Rabatter och förmåner

Ju mer en person använder ett kreditkort, desto mer rabatter kan han eller hon erbjudas. Det kan handla om rabatter på resor och hotell, eller exklusiva erbjudanden. Nästan alla kreditkort erbjuder också ett avbokningsskydd vid resor. Särskilt många förmåner av den här formen ges av Diners Club och American Express.

Ansökan

För att få ett kreditkort måste en ansökan lämnas in. Uppgifter om anställningsvillkor och den lön den som söker har ska fyllas i. I de allra flesta fall krävs en stadig inkomst i form av lön från fast anställning. I fallet med American Express, till exempel, ser de gärna att den sökande har minst 150 000 kr i årslön, för att få tillgång till det enklaste kortet med lägst kredit.

Förutom anställningen tittar också kortutgivarna på den betalningsförmåga och hur betalningsvillig en person är innan han eller hon godkänns för ett kreditkort. Det görs genom en kreditkontroll av alla som söker få ett kreditkort. Det går att få kreditkort även med betalningsanmärkningar, men det är klart svårare och kan också vara dyrare.

Välja kreditkort

Olika typer av kreditkort fungerar olika väl, beroende på vem man är. Det gäller att fundera ut hur mycket kredit som verkligen behöver vara kopplad till kontot, fundera över var och när man handlar, hur lätt som man har för att betala tillbaka krediten och inte minst kika på vilka kostnader allt detta i sin tur medför vid valet av olika typer av kort.

En person som reser mycket, och kanske behöver få loss stora pengar snabbt om något händer, behöver en helt annan typ av kort och kreditnivå än den som vill använda sitt kort hemma i Sverige till att handla mat och vardagliga varor med.