Bolån

Det allra vanligaste banklånet i vårt land är det hederliga bolånet. Bolånet handlar ofta om stora pengar, och är ett viktigt lån för både bank och låntagare.

Bolånet säkrar möjligheten att bo bra, och är en stadig och stor inkomstkälla för bankerna. Men det kan också användas till annan konsumtion än till själva bostaden. Det är upp till hus- eller bostadsrättsägaren.

Bolånet

Ett bolån tas vid köp eller renovering av en privatägd bostad, men kan också tecknas för att investera i annat än till banken. Poängen med ett bolån är att huset eller lägenheten sätts i pant för att säkra lånet. För att banken ska kunna ge ett bolån krävs således att den person som söker lånet har en fastighet att pantsätta, eller att han eller hon köper en fastighet i samband med att lånet tas.

För att kunna få ett bolån krävs inte enbart att den sökande äger fastigheten. Det måste finnas pantbrev till fastigheten också, brev som banken eller kreditinstitutet kan ta som pant för lånet. Det gäller dock inte bostadsrätt, där banken istället räknar på taxeringsvärde och vad lägenheten kostade.

Ta ut pantbrev

Pantbreven utfärdas av Lantmäteriet och tillhör en fastighet för alltid när de väl tagits ut. Den som äger en fastighet har tillgång till pantbreven så länge de inte är belånade. De flesta fastigheter har idag ett antal pantbrev tillhörande marken. De kan röra sig om olika belopp och olika antal, beroende på hur mycket de tidigare ägarna har tagit ut i lån för att hålla fastigheten. Det är inte alltid pantbreven räcker till för ett nytt lån. Då måste nya pantbrev tas ut. För pantbrevens belopp måste täcka lånets belopp.

Extrakostnad

Ett nytt pantbrev kostar 2 % av pantbrevets värdebelopp. Hur stora belopp pantbreven kan täcka beror på taxerings- och förväntat försäljningsvärde. Pantbreven som täcker upp till taxeringsvärdets belopp anses säkrare än de som går utöver taxeringsvärdet.

Lånelöfte och handpenningslån

Inför ett husköp går det att be om ett lånelöfte. Ett lånelöfte är bindande för banken och ger förutsättningarna för lånet redan innan ett eventuellt husköp är klart. Det gör det lättare att köpa ett hus, då mäklaren och säljare förstår att den som fått löftet också kan betala för sig. Det går också att i vissa fall be om särskilt handpenningslån för att kunna lägga handpenningen på en fastighet. Det går inte att ta ett bolån på en fastighet som inte ännu köpts, men genom handpenningslånet kan köpet ändå realiseras. Handpenningslånet omvandlas sedan till bolån när köpet är klart och tillträdesdagen kommer.

Bottenlån

Ett bolån kan bestå av två olika delar, även om de allra flesta enbart nyttjar en del av det – bottenlånet. Bottenlånet är den del av ett bolån som är ett lån upp till mellan 75 – 95 % av en fastighets värde, beroende på vilket institut som godkänner lånet. Det ses som ett säkert lån för banken och har en låg ränta. Ofta finns inga amorteringskrav alls. Förhoppningen är att ett bottenlån ska täcka lånebehovet hos den som har en fastighet. Resten av kostnaden ska han eller hon kunna stå för själv.

Topplån

Men så är inte alltid fallet. I det fall en person inte kan avsätta några egna pengar till sitt hus eller lägenhet, kan ett topplån komma ifråga. Topplånet ses som mindre säkert och har därför en högre ränta. Det ska också betalas av, amorteras, över tid. För att få ett topplån ställs högre krav på stadiga inkomster och betalningsmöjligheter.

Fast ränta

Det utgår ränta för de belopp som tas i bolån. Bolån anses i allmänhet som mycket säkra lån för banken och har därför låg ränta i förhållande till andra lån. Det går att välja mellan tre olika typer av räntor: fast ränta, rörlig ränta och rörlig ränta med räntetak. Den fasta räntan är ofta, men inte alltid, högre än den rörliga räntan. Den fasta räntan gäller så länge avtalet gäller, och det kan vara allt mellan tre månader och tio år. Sedan förhandlas räntan om på nytt. Fast ränta är bra för de som behöver veta hur mycket de förväntas betala varje månad, och som inte klarar av att betala höga belopp, vilket kan hända om den rörliga räntan chockhöjs.

Rörliga räntor

Den rörliga räntan varierar över tid och beror på hur bra det går för ekonomin i landet och i världen. Inte minst beror den rörliga räntan på statens styrränta. Den rörliga räntan kan variera mycket mellan olika månader, vilket gör att en person som har en rörlig ränta behöver vara beredd på att betala mycket en månad, och mindre en annan. Ofta är den rörliga räntan sett över tid mer fördelaktig än en bunden, men det beror också på när ett lån binds.

Varianter

Numera är det inte alla bolåneinstitut som erbjuder helt rörliga räntor, utan har fasta räntor på tre månader som de kallar för rörlig. När de tre månaderna gått, förhandlas inte räntan om, utan då blir det istället en ny fast ränta enligt en fastslagen linje. Det går också att välja ett rörligt lån med räntetak. Det är som ett rörligt lån, men om en ränta skulle chockhöjas, följer bara räntan på lånet med upp till taket. Sedan blir det inte dyrare än så. För att få den här säkerheten får kunden istället betala lite mer än vad en person skulle göra med rörligt lån, när ränteläget är lägre än räntetaket.

Dela upp lånet

Ett lån behöver inte enbart bestå av ett enda jättelån. Det går att dela upp lånet i olika delar, och till exempel ha en del rörligt och en del med fast ränta. Här gäller det verkligen att tänka till vad man själv tror att framtiden för med sig vad gäller räntor. För ingen vet med säkerhet hur räntan ser ut i framtiden.

Krav

Ett bolån har givetvis en fastighet som säkerhet. Det är första kravet, att personen som söker faktiskt också har en fastighet att pantsätta. I övrigt kräver också de allra flesta bolåneinstitut att en person har en stadig inkomst och en budget som visar att det finns pengar över att leva för, även efter det att räntan och eventuell amortering är klar, plus alla andra huskostnader. I den här budgeten ska en person klara av en räntehöjning också, om lånet som tas är rörligt. Det är lite olika vilken ränta som en person måste kunna klara av oavsett den rörliga räntans belopp för dagen. Det beror på hur positivt bankerna ser på ränteutvecklingen framöver. Till andra krav gäller att en person inte gärna ska ha betalningsanmärkningar.

Välja bolån

Olika banker erbjuder olika bra lån och ser på olika kunder på olika sätt. Bolån tas nästan alltid efter en personlig kontakt med banken. Som med alla lån, är bolånen förhandlingsbara och det gäller att prata med flera bolåneinstitut för att få det bästa avtalet och hitta en bra kontaktperson. Lånen gäller för lång tid och det gäller att bli så nöjd som möjligt.