Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning sker hos kreditupplysningsföretagen när de ser att en skuld har hamnat hos Kronofogden.

Det är en vink till banker och andra kreditgivare om att personen eller företaget inte sköter sina betalningar som de ska och gör det svårare för den personen eller det företaget att få kreditvärdighet.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är något som de flesta skyr som pesten. Men under dåliga tider är det ändå många som råkar ut för att få en, då de inte klarar av att betala de faktiska kostnaderna per månad. Tyvärr kan det ge följdverkningar för flera år framåt. Särskilt svårt kan det bli att få lån. Men det är inte omöjligt.

Vad är en betalningsanmärkning

Anmärkning är en signal om att en person eller ett företag inte sköter sin ekonomi, eller i alla fall har svårt att göra det. Anmärkningen sätts ut av kreditupplysningsföretag för att signalera till kreditgivare att en person eller ett företag inte betalat sina räkningar i tid. Det är således inte Kronofogden i sig som gör anmärkningen. Däremot är det ur Kronofogdens register som kreditupplysningsföretagen hämtar sina uppgifter, bland annat. De kan även hämta uppgifter från andra myndigheter, för att se om en person sköter sin ekonomi.

När får man en betalningsanmärkning

I första hand får en person en betalningsanmärkning om Kronofogden ger utslag om ett betalningsföreläggande. Det räcker alltså inte med att Kronofogden informerar om att ett företag som en person har skuld till har ansökt om det. Innan dess har nämligen den som anses ha en skuld rätt att yttra sig, eller betala fort som bara den. Om ett företag försöker driva in en skuld som inte är riktig, kan alltså en person motsätta sig kravet. Då ger inte Kronofogden bifall för ett betalningsföreläggande. Företaget som vill driva in skulden får då istället vända sig till tingsrätten för att försöka få in pengarna.

Om betalning sker snabbt nog efter Kronofogdens första brev, eller om ett bestridande kommer in i rätt tid kan inte företaget att begära att betalningsföreläggandet fastslås, och Kronofogden drar tillbaka sitt krav. Detta gäller dock inte företag. Då gäller även själva ansökan om betalningsföreläggande som grund för en anmärkning. Det gör företagen extra utsatta.

Tredskodomar

Ett annat sätt att få en betalningsanmärkning på är att en så kallad tredskodom har fallit till en persons nackdel. En tredskodom kan bli följden av att en person uteblir från en tingsrättsförhandling, eller att han eller hon inte har svarat på en stämning från en annan part med några argument som kan anses vettiga.

Andra skäl

Det finns även andra sätt att få betalningsanmärkningar. Ett vanligt sätt är att missbruka bankkonton och krediter. Ett annat är att gå i konkurs, få skuldsanering och när Kronofogden försöker utmäta egendom för att få betalt.

Undvik betalningsanmärkningar

Det går många gånger att undvika en betalningsanmärkning, även om ekonomin går dåligt för den enskilda personen under en tid. Ett sätt är att alltid se till att betala fakturor i tid, och försök att rätta mun efter matsäcken. Det kostar dels stora pengar och kan ge obehagliga konsekvenser om en anmärkning blir en realitet. Om det ändå inte går att betala de räkningar som finns är det bäst att direkt ansöka om en avbetalningsplan eller ett uppskov.

Många får det

Ändå är det alltfler som får betalningsanmärkningar. Särskilt många fick det under 2008 och 2009 då många också förlorade sina arbeten eller förlorade pengar på de börskrascher som blev en realitet. Samtidigt sköt räntan i höjden för bostadslånen och många fick stora problem med ekonomin. Även trender har satt folk på pottan och lett till betalningsanmärkningar. Det gäller inte minst vid tecknandet av de något desperata SMS-lånen och mobiltelefonabonnemang, som kan bli bra mycket dyrare än vad många förstår. Det finns också företag som är snabba på att skicka in skulden till Kronofogden, medan andra väntar längre.

Vilka problem ger det

Betalningsanmärkningar ger allehanda problem för en privatperson eller ett företag. Det ger stora problem vid tecknandet av mobil- och TV-abonnemang, vid hyresavtal av bostäder och vid ansökan om krediter. Detta gäller så länge anmärkningen ligger kvar. En anmärkning ligger kvar i upp till tre år för en privatperson. När det gäller företag så är gränsen för hur länge en anmärkning får finnas med fem år. Undantaget är betalningsföreläggande, som ska gallras för ett företag inom två år.

Lån med betalningsanmärkningar

Det går att få lån med betalningsanmärkningar, även om det är svårare och ofta också dyrare. Det kan hända att lånet medges, men att lånet, till exempel vid ett bostadsköp, blir på ett mindre belopp än vad som annars skulle vara möjligt. Det är för att banken vill säkra upp sina tillgångar. Vissa kreditföretag har dock lärt sig att se framåt och den aktuella ekonomin, snarare än bakåt i tiden och gamla oförrätter. Andra godkänner lånen med hjälp av en borgensman som kan kliva in och betala om låntagaren själv inte gör det. Räkna dock inte med att få fördelaktiga lån för ett bilköp eller någon annan konsumtionsvara. Då blir det ofta dyra SMS-lån som gäller.