Bankränta

En banks ränta är en sorts betalning för att de antingen får låna pengar av oss, eller att de lånar ut pengar till oss privat- och företagskunder. Det är med räntan som medel som utlåningen kan ske, eftersom det är på det sättet som ett kreditinstitut tjänar pengar.

Ränta är en avgift som betalas av den som lånar pengar. Det blir uppenbart när vi till exempel tar ett lån. För den som lånar ut pengar, är det ett sätt att tjäna en extra slant. Genom att undvara pengar till någon annan som behöver dem bättre, ges också en betalning. Vilken ränta som gäller vid inlåning (insättning på bankkonto) respektive utlåning bestäms av parterna i förväg och varierar mellan banker.

Insatta pengar

De pengar som vi sparare ser som insatta på kontot ses av banken som lån från dig som privat- eller företagskund. Mot att de får låna pengarna delar de ut en ränta. I realiteten är räntan för insatta pengar mycket låg. På ett lönekonto finns ingen inlåningsränta alls i vanliga fall. Det beror på att pengarna inte sitter kvar på kontot så länge. På ett sparkonto däremot ges en bättre ränta.

Lånade pengar

Däremot ges en än högre ränta på utlånade pengar. Det är så bankerna tjänar sina pengar. De lånar pengar av privatkunder och andra institut för en billig ränta, och lånar i sin tur ut pengar till de som behöver det till en högre ränta. Smart affärsidé, eller hur?

Styrräntan

Räntan som ges eller krävs av en bank kan variera. Till största delen beror räntan på en styrränta som kallas för reporäntan. Styrräntan är den ränta som Centralbanken sätter när de lånar ut pengar till bankerna. Centralbanken sätter räntan utifrån den ekonomiska situationen i landet, vilket i sin tur till stora delar beror på hur det går för andra länders ekonomier. Genom att höja eller sänka den kan banken hjälpa till att få fart på en sval ekonomi eller att lugna en överhettad ekonomi, för att få balans i handeln och i företagen.

Risken påverkar

Den individuella räntan som ges eller krävs av en bank vid inlåning respektive utlåning beror också på andra faktorer. När det gäller inlåning så beror räntan ofta på hur länge banken får ha pengarna, och hur mycket pengar som sätts in. När det gäller utlåningen beror räntan på vilken risk som banken anser sig göra. Ett lån som inte har någon säkerhet i botten, som garanterar bankens återbetalning ger en högre ränta. Detsamma gäller personer som inte har sin ekonomi i balans.

Fasta räntor

En fast ränta sätts vid tecknandet av ett lån eller när ett sparande påbörjas. Räntan står sedan fast i en viss given tid, allt enligt det avtal som tecknas. Den fasta räntan bygger på hur banken ser på den finansiella risken de tar och på hur de tror att penningmarknaden kommer att se ut. Ofta, men inte alltid, är den fasta räntan vid ett visst givet tillfälle dyrare än en rörlig ränta. Fördelen med en fast ränta är att personen som har en sådan exakt vet vilken kostnad ett lån kommer att ha, eller vilken ränta ett sparande får. Det kan kännas tryggt.

Rörliga räntor

Det finns både inlåningsräntor och utlåningsräntor som är rörliga. Då varierar räntan på lånet eller bankkontot utifrån de aktuella ekonomiska förutsättningarna, och främst av styrräntan. När styrräntan går upp, går alla räntekostnader upp. Då blir spararen glad och den som lånar besviken. Givetvis sker det omvända när räntan går ner. Ofta, men inte alltid, är den rörliga räntan vid en viss given tidpunkt lägre än den fasta räntan.

Nackdelen med en rörlig ränta är att det är svårt att lägga en budget för vilka utgifter som krävs för att täcka räntekostnader för ett lån. Fördelen är att det oftast i längden blir billigare, även om topparna frestar på. Den som har en bra ekonomi och god likviditet är ofta en person som väljer rörlig ränta.

Effektiv ränta

En effektiv ränta är något annat än den ränta som anges i till exempel en lånepamflett. I den effektiva räntan ingår nämligen också andra kostnader som är förenade med ett lån, eller en inlåning också för den delen. Räntan kan inte minst självt, beräknas på olika sätt beroende på vilken belåning det gäller. Det händer också ofta att en ränta-på-räntaeffekt kan ske på till exempel sparkonton, om räntan får stå kvar på kontot.

Den effektiva räntan är det bästa sättet att jämföra olika lån och sparkonton på. Problemet med den effektiva räntan är dock att många inte vet vad det är, och att den är krånglig att beräkna. Det är klurigt att räkna ut den helt själv.

Realränta

Den normala räntan som ses i avtalet på ett sparkonto eller på ett lån kallas för nominell ränta. Den tar inte alls hänsyn till inflationen, eller den faktiska värdeförlusten som pengar har, som nästan alltid sker under ett år. Realräntan i sin tur är en form av ränta som tar med inflationen i beräkningen. När inflationen för året räknats bort, det vill säga pengarnas faktiska värdeminskning, så återstår den reella räntan, eller realräntan. Realräntan kan således bli negativ vissa år, om räntan är lägre än inflationen. Det kan därför vara intressant att också se på den realränta som sparformer ger, eller den realränta som lån är behäftade med.

Kuriosa

Räntan ses som en naturlig del i det västerländska ekonomiska systemet. Men det är inte så naturligt som vi kanske vill tro. En del menar att räntan är en inbyggd svaghet i den västerländska ekonomin. Den kan ses som något som driver upp inflationen. I muslimska samhällen räknas räntan ibland som något oetiskt, vilket faktiskt också har gällt inom den kristna tron i tidigare epoker.