Bankkonto

Banker och kreditinstitut erbjuder en mängd olika typer av bankkonton till sina kunder och villkoren för de olika bankkontona varierar.

I allmänhet går det att dela upp kontotyperna i två kategorier: lönekonton respektive sparkonton. Vilken som en kund väljer, beror på om kontot ska användas till de vardagliga utgifterna, eller om kontot ska användas som ett sätt att lägga undan sina pengar på.

Lönekonto

Lönekontot, checkkontot, eller transaktionskontot, är ett konto som är till för att hålla de pengar som en person vanligen gör av med inom kort tid. Det är ofta till ett sådant konto som lönen sätts in och ifrån vilket räkningar betalas. Eftersom aktiviteten är stor och pengarna sitter inne en kort tid på kontot, är räntan låg. Det är till och med så att räntan ibland är helt utesluten på den här typen av konton. Det är därför oklokt att låta pengar som ska sparas ligga kvar på ett transaktionskonto.

Kredit

Fördelen med ett transaktionskonto är att det går lätt och smidigt att få in en lön eller andra inkomster samt att betala räkningarna. Det går också att ansöka om en kredit kopplad till bankkontot mot en avgift. Den som nyttjar krediten får betala en utlåningsränta. Just nu ligger den vanligen på mellan 10 och 15 % men det beror på vilken bank eller kreditinstitut som ger krediten, och typ av bankkonto.

Sparkonto

Istället brukar det finnas så kallade sparkonton, där räntan är högre. Pengarna i ett sparkonto är inte meningen att användas dagligen. Antalet uttag från ett sparkonto är ofta begränsat. I vissa sparkonton är pengarna helt låsta. De kan låsas på en bestämd tid, till exempel 6 månader eller årsvis. I andra fall går det att ta ut pengar avgiftsfritt några gånger per år och vissa är så generösa att uttagen är avgiftsfria helt och hållet. Andra bankkonton lägger till en uttagsavgift för den som vill ta ut sina pengar, eller sänker räntan. För den som vill öppna ett sparkonto kan det löna sig att jämföra olika instituts kontovillkor.

Insättningsgaranti

Alla banker erbjuder olika typer av konton till privatpersoner. Men det finns också andra kreditinstitut som erbjuder såväl transaktions- som sparkonton. Det kan handla om försäkringsbolag, låneinstitut eller investmentbolag. Till och med staten erbjuder sparkonton genom Riksgälden. Bankerna i Sverige har allmänt något lägre ränta än de konkurrerande kreditinstituten, men det finns en anledning till det.

Vid insättning av pengar på bankernas konto utgår ofta en så kallad insättningsgaranti. Det betyder att om banken går i konkurs, får den som har sparat pengarna i banken, ändå tillbaka sina insatser. Garantin har ett tak om 50 000 euro per kund och institut. Denna garanti gäller oftast inte andra kreditinstitut än banker.